Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 8 Kanäle / 5435A4

Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 8 Kanäle
5435A4
18005006
  • Kabeladapter für den Anschluss von Dynamometern an Ladungsverstärker Typ 5080A
  • Fischer 9-Pol-neg.-Eingang
  • 8 x Ausgang BNC pos.