Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 6 Kanäle / 5435A3

Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 6 Kanäle
5435A3
18005005
  • Kabeladapter für den Anschluss von Dynamometern an Ladungsverstärker Typ 5080A
  • Fischer 9-Pol-neg.-Eingang
  • 6 x Ausgang BNC pos.