Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 4 Kanäle / 5435A2

Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 4 Kanäle
5435A2
18005004
  • Kabeladapter für den Anschluss von Dynamometern an Ladungsverstärker Typ 5080A
  • Fischer 9-Pol-neg.-Eingang
  • 4 x Ausgang BNC pos.