Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 3 Kanäle / 5435A1

Steckbarer Kabeladapter zum Ladungsverstärker Typ 5080A, 3 Kanäle
5435A1
18005003
  • Kabeladapter für den Anschluss von Dynamometern an Ladungsverstärker Typ 5080A
  • Fischer 9-Pol-neg.-Eingang
  • 3 x Ausgang BNC pos.